Úradné hodiny SUBOP plus
Pondelok 8:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Portál „PO SCHODOCH“

Spustenie nového portálu

Od 1.7.2018 je pre užívateľov bytov, ktorí sú v našej správe, sprístupnený informačný portál "Po schodoch" <www.poschodoch.sk>.

Prístupové údaje do portálu "PO SCHODOCH" sú uvedené vo vyúčtovaní za rok 2017

PRIHLÁSENIE

Doteraz sprístupnené údaje:

  • prehľad platieb - aktualizovaný po nahodení mesačných výpisov z banky
  • odpočty meračov
  • zálohový predpis
  • grafy spotreby
  • fond opráv domu (okrem SVB)
  • revízie

Postupne budeme pridávať dokumenty užívateľov aj domov (zápisnice zo schôdzí, ročné vyúčtovanie 2017 a podobne). V prípade nesprávnych údajov nás neváhajte kontaktovať, portál je v skúšobnej prevádzke a stále sa snažíme služby vylepšovať, preto každý podnet nám pomôže vylepšiť našu stránku.


©2011-2018  SUBOP plus, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.