Úradné hodiny SUBOP plus
Pondelok 8:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

SUBOP plus, s.r.o.

SUBOP plus, s.r.o.
Mlynárska 19
040 01  Košice-Juh
Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 8480/V

IČO: 31734359
DIČ: 2020494399
IČ DPH: SK2020494399

 

Spoločnosť SUBOP plus, s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu od roku 1996.

V súčasnosti sa spoločnosť venuje hlavne poskytovaniu odborných činností pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadujú špecifický prístup hlavne v oblasti účtovníctva, miezd, daňových a odvodových povinností, ktoré pre spoločentvá vyplývajú zo zakona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a súvisiacich právnych predpisov.


©2011-2018  SUBOP plus, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.