Úradné hodiny SUBOP plus
Pondelok 8:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Legislatíva

VYHLÁŠKA O ČASE DODÁVKY TEPLA

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Čítať predpis (HTML) | Prevziať predpis (PDF)

VYHLÁŠKA O DODÁVKE TEPLEJ VODY A TEPLA

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Čítať predpis (HTML) | Prevziať predpis (PDF)

VYHLÁŠKA O DODÁVKE VODY A ODPADOVEJ VODE

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 19. septembra 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

Čítať predpis (HTML) | Prevziať predpis (PDF)


©2011-2018  SUBOP plus, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.