Úradné hodiny SUBOP plus
Pondelok 8:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Aktuálne oznamy

OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že v rámci vianočného a novoročného obdobia má spoločnosť SUBOP plus, s.r.o. zmenené prevádzkové hodiny nasledovne:

  • 23.12.2019 (pondelok) — zatvorené
  • 27.12.2019 (piatok) — otvorené
  • 30.12.2019 (pondelok) — otvorené
  • 31.12.2019 (utorok) — otvorené od 08:00 hod. do 12:00 hod.
  • 02.01.2020 (štvrtok) — zatvorené
  • 03.01.2020 (piatok) — otvorené

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky, veľa lásky, zdravia, radosti a pohody v kruhu najbližších.

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

Čo sa zmení pre vlastníkov bytov?

Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období však zaťažuje vlastníkov bytov, nakoľko musia sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch. Podľa novej vyhlášky sa môžu vodomery na studenú aj teplú vodu vymieňať každých päť rokov. Platí to pre bytové domy, ktoré si vodomery na studenú aj teplú vodu vymenia súčasne.

Kompatibilita so životnosťou rádiových modulov

Ďalším benefitom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.

Kontrolný odpočet vodomerov

Oznamujeme vlastníkom bytov, že v mesiacoch jún – júl 2019 vykonáva správca kontrolný odpočet vodomerov SV a TÚV.

V prípade neprítomnosti v uvedených termínoch je potrebné stavy na vodomeroch nahlásiť v sídle SUBOP plus, s.r.o., telefonicky: 0948 480 033, alebo e-mailom: odpocty@subop.sk (môžete pripojiť fotografie vodomerov) najneskôr do 20.7.2019

Odpočtári sú označení menovkou a majú so sebou poverenie od SUBOP plus, s.r.o. na vykonávanie odpočtov v uvedenom termíne.

Odpočty sa vykonávajú pomocou mobilnej aplikácie — odpočtár zapíše stav vodomera a urobí jeho fotografiu, o čom Vám príde potvrdzujúca SMS alebo aj e-mail s fotografiami vodomerov, ak odpočtárovi nadiktujete tieto svoje kontaktné údaje. Touto cestou sa pripravujeme na novú legislatívu.

Pozn.: Kontrolné odpočty môžu pomôcť pri náhradnom určení celoročnej spotreby teplej a studenej vody vo Vašom byte v prípade poruchy alebo neuskutočnenia koncoročných odpočtov.

Ďakujeme Vám za spoluprácu!

SUBOP plus, s.r.o. na novej adrese

Vážení vlastníci bytov a obchodní partneri spoločnosti SUBOP plus, s.r.o., Košice

Oznamujeme Vám, že od 1.9.2018 sme presťahovaní na ulicu Mlynárska 19, Košice (2. a 3. poschodie.) — viď situačná mapa (kliknutím na mapu sa mapa zväčší).

Kontaktné telefóne čísla a úradné hodiny v nových priestoroch sú nezmenené.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
SUBOP plus, s.r.o.

Zvýšenie cien energií v roku 2019

Regulačný úrad rozhodol, že tarifa za prevádzkovanie systému, z ktorej sa financuje podpora obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby a ťažby uhlia, v roku 2019 klesne.

Elektrina a plyn pre domácnosti v roku 2019 zdražejú v priemere o menej ako šesť percent, ceny tepla pôjdu hore o necelých päť percent. Tvrdí to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý u nás reguluje koncové ceny energií pre domácnosti a malé firmy. Kým v prípade elektriny pôjdu od 1. januára 2019 koncové ceny pre domácnosti hore priemerne o 5,66 %, plyn domácnostiam v priemere zdražie len nepatrne viac (5,67 %). Cena za dodávku tepla by sa mala zvýšiť v priemere o 4,7 %.

V súvislosti s týmito informáciami Vám odporúčame zvážiť výšku Vašich zálohových platieb za užívanie bytu či nebytového priestoru, aby ste sa tak vyhli nedoplatkom za ročné vyúčtovanie nákladov. O zmenu výšky zálohových platieb je možné požiadať osobne (SUBOP plus, s.r.o., Mlynárska 19, Košice), telefonicky (055/678 26 91; 0915/909 298) alebo e-mailom (subop@subop.sk; kopcakova@subop.sk).

Zvýšenie ceny tepla

Z dôvodu zvýšenia ceny nakupovaného tepla od spoločnosti Tepláreň Košice zvýšilo cenu tepla aj Tepelné hospodárstvo Košice.

Stalo sa tak na základe Rozhodnutia č. 0161/2018/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 13.8.2018 .

K zmene dochádza vo variabilnej zložke maximálnej ceny tepla pre odberné miesta Košice I-IV, a to: 0,0363 €/kWh bez DPH sa mení na 0,0397 €/kWh bez DPH.
Nová cena sa bude uplatňovať za dodávky tepla od 01.09.2018.


©2011-2019  SUBOP plus, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.