Úradné hodiny SUBOP plus
Pondelok 8:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Aktuálne oznamy

SUBOP plus, s.r.o. na novej adrese

Vážení vlastníci bytov a obchodní partneri spoločnosti SUBOP plus, s.r.o., Košice

Oznamujeme Vám, že od 1.9.2018 sme presťahovaní na ulicu Mlynárska 19, Košice (2. a 3. poschodie.) — viď situačná mapa (kliknutím na mapu sa mapa zväčší).

Kontaktné telefóne čísla a úradné hodiny v nových priestoroch sú nezmenené.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
SUBOP plus, s.r.o.

Zvýšenie cien energií v roku 2019

Regulačný úrad rozhodol, že tarifa za prevádzkovanie systému, z ktorej sa financuje podpora obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby a ťažby uhlia, v roku 2019 klesne.

Elektrina a plyn pre domácnosti v roku 2019 zdražejú v priemere o menej ako šesť percent, ceny tepla pôjdu hore o necelých päť percent. Tvrdí to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý u nás reguluje koncové ceny energií pre domácnosti a malé firmy. Kým v prípade elektriny pôjdu od 1. januára 2019 koncové ceny pre domácnosti hore priemerne o 5,66 %, plyn domácnostiam v priemere zdražie len nepatrne viac (5,67 %). Cena za dodávku tepla by sa mala zvýšiť v priemere o 4,7 %.

V súvislosti s týmito informáciami Vám odporúčame zvážiť výšku Vašich zálohových platieb za užívanie bytu či nebytového priestoru, aby ste sa tak vyhli nedoplatkom za ročné vyúčtovanie nákladov. O zmenu výšky zálohových platieb je možné požiadať osobne (SUBOP plus, s.r.o., Mlynárska 19, Košice), telefonicky (055/678 26 91; 0915/909 298) alebo e-mailom (subop@subop.sk; kopcakova@subop.sk).

Ročné odpočty vody a tepla

Od 15.12.2018 prebiehajú odpočty stavu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) a vodomerov teplej a studenej vody. V prípade, že ste neboli zastihnutí v čase odpočtu doma, žiadame Vás o nahlásenie stavov vodomerov do 15.01.2019, PRVN do 28.02.2019 na tel. číslo: 055/678 26 91, 0948/480 033 alebo e-mailom na odpocty@subop.sk.

Z vodomerov je potrebné odčítať m3 aj litre, t.j. „čierne aj červené čísla“. Z PRVN nahlasujte údaj o celoročnej spotrebe, t.j. číslo pri písmene „M“.

V prípade, že rozúčtovateľ nákladov nedostane do určeného termínu odčítané stavy z meradiel TÚV, SV a PRVN bude Vaša spotreba určená náhradným spôsobom:

  1. náhradný počet dielikov pre jednotlivé vykurovacie telesá sa určí podľa Vyhlášky č. 240/2016 Z.z. v platnom znení (§7 ods. 4 alebo 5)
  2. náhradný indikovaný údaj pre spotrebu TÚV sa určí podľa Vyhlášky č. 240/2016 Z.z. v platnom znení (§9 ods. 5 alebo 6)
  3. náhradný indikovaný údaj pre spotrebu SV sa určí podľa smerných čísiel na jednu osobu (Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.)

Vopred ďakujeme za spoluprácu!

Zvýšenie ceny tepla

Z dôvodu zvýšenia ceny nakupovaného tepla od spoločnosti Tepláreň Košice zvýšilo cenu tepla aj Tepelné hospodárstvo Košice.

Stalo sa tak na základe Rozhodnutia č. 0161/2018/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 13.8.2018 .

K zmene dochádza vo variabilnej zložke maximálnej ceny tepla pre odberné miesta Košice I-IV, a to: 0,0363 €/kWh bez DPH sa mení na 0,0397 €/kWh bez DPH.
Nová cena sa bude uplatňovať za dodávky tepla od 01.09.2018.


©2011-2018  SUBOP plus, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.