Úradné hodiny SUBOP plus
Pondelok 8:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Aktuálne oznamy

Kontrolný odpočet vodomerov

Oznamujeme vlastníkom bytov, že v mesiacoch jún – júl 2019 vykonáva správca kontrolný odpočet vodomerov SV a TÚV.

V prípade neprítomnosti v uvedených termínoch je potrebné stavy na vodomeroch nahlásiť v sídle SUBOP plus, s.r.o., telefonicky: 0948 480 033, alebo e-mailom: odpocty@subop.sk (môžete pripojiť fotografie vodomerov) najneskôr do 20.7.2019

Odpočtári sú označení menovkou a majú so sebou poverenie od SUBOP plus, s.r.o. na vykonávanie odpočtov v uvedenom termíne.

Odpočty sa vykonávajú pomocou mobilnej aplikácie — odpočtár zapíše stav vodomera a urobí jeho fotografiu, o čom Vám príde potvrdzujúca SMS alebo aj e-mail s fotografiami vodomerov, ak odpočtárovi nadiktujete tieto svoje kontaktné údaje. Touto cestou sa pripravujeme na novú legislatívu.

Pozn.: Kontrolné odpočty môžu pomôcť pri náhradnom určení celoročnej spotreby teplej a studenej vody vo Vašom byte v prípade poruchy alebo neuskutočnenia koncoročných odpočtov.

Ďakujeme Vám za spoluprácu!

SUBOP plus, s.r.o. na novej adrese

Vážení vlastníci bytov a obchodní partneri spoločnosti SUBOP plus, s.r.o., Košice

Oznamujeme Vám, že od 1.9.2018 sme presťahovaní na ulicu Mlynárska 19, Košice (2. a 3. poschodie.) — viď situačná mapa (kliknutím na mapu sa mapa zväčší).

Kontaktné telefóne čísla a úradné hodiny v nových priestoroch sú nezmenené.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
SUBOP plus, s.r.o.

Zvýšenie cien energií v roku 2019

Regulačný úrad rozhodol, že tarifa za prevádzkovanie systému, z ktorej sa financuje podpora obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby a ťažby uhlia, v roku 2019 klesne.

Elektrina a plyn pre domácnosti v roku 2019 zdražejú v priemere o menej ako šesť percent, ceny tepla pôjdu hore o necelých päť percent. Tvrdí to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý u nás reguluje koncové ceny energií pre domácnosti a malé firmy. Kým v prípade elektriny pôjdu od 1. januára 2019 koncové ceny pre domácnosti hore priemerne o 5,66 %, plyn domácnostiam v priemere zdražie len nepatrne viac (5,67 %). Cena za dodávku tepla by sa mala zvýšiť v priemere o 4,7 %.

V súvislosti s týmito informáciami Vám odporúčame zvážiť výšku Vašich zálohových platieb za užívanie bytu či nebytového priestoru, aby ste sa tak vyhli nedoplatkom za ročné vyúčtovanie nákladov. O zmenu výšky zálohových platieb je možné požiadať osobne (SUBOP plus, s.r.o., Mlynárska 19, Košice), telefonicky (055/678 26 91; 0915/909 298) alebo e-mailom (subop@subop.sk; kopcakova@subop.sk).

Zvýšenie ceny tepla

Z dôvodu zvýšenia ceny nakupovaného tepla od spoločnosti Tepláreň Košice zvýšilo cenu tepla aj Tepelné hospodárstvo Košice.

Stalo sa tak na základe Rozhodnutia č. 0161/2018/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 13.8.2018 .

K zmene dochádza vo variabilnej zložke maximálnej ceny tepla pre odberné miesta Košice I-IV, a to: 0,0363 €/kWh bez DPH sa mení na 0,0397 €/kWh bez DPH.
Nová cena sa bude uplatňovať za dodávky tepla od 01.09.2018.


©2011-2019  SUBOP plus, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.